Praktyczne informacje

Na teren Amfiteatru wejść będzie można od godziny 18:oo

mapa dojazdu do amfiteatru:

PARKINGI :
Parking przy ul. Giżyckiej (CKIT)
Kemping Cezar
Hotel Mercure przy pawilonie D

INFORMUJEMY, ŻE NA TERENIE AMFITEATRU MOŻNA SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH TOALET

INFORMUJEMY, ŻE NA TERENIE AMFITEATRU BĘDĄ ZLOKALIZOWANE PUNKTY GASTRONOMICZNE

Gdzie w Mrągowie można zjeść:

http://www.mragowo.pl/pl/dla-turystow/gdzie-zjesc

Gdzie w Mrągowie można spać:

http://www.mragowo.pl/pl/dla-turystow/gdzie-spac

Regulamin 23. Mazurskiej Nocy Kabaretowej

1. Zakupiony bilet nie podlega zamianie lub zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym regulaminie).
2.Posiadacz biletu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu porządkowego amfiteatru oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych imprezy, w tym wynikających z obostrzeń dotyczących epidemii wirusa SARS-CoV-2, w szczególności do poleceń zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy widzami, zakrywania ust i nosa oraz zakazu spożywania napojów lub posiłków, okazania dowodu szczepienia (dla osób, które zdeklarowały się jako w pełni zaszczepione).

3. Na terenie amfiteatru obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo:
a) nie wyrażania zgody na wniesienie oraz używanie podczas imprezy kamery, innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video, a także transparentów, flag, instrumentów itp. mogących zakłócić rejestrowany obraz lub dźwięk.
b) żądania, aby posiadacz biletu zakłócający przebieg imprezy lub nie przestrzegający regulaminu porządkowego obiektu (amfiteatru) opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie środki, aby to zarządzenie zostało wykonane.
c) dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych wynikających z udziału siły wyższej, mających na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników imprezy.
d) przerwania imprezy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprezy
e) odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania.
f) zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej informacji i rekompensaty dla posiadacza biletu.
g) w uzasadnionych przypadkach zmiany miejsca posiadacza biletu na inne tej samej kategorii.
h) odmowy wstępu na teren imprezy osobom będącym pod działaniem narkotyków, w stanie nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie oraz osobom wnoszącym alkohol na teren amfiteatru.
i) odmowy wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
j) odmowy ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy.
k) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
l) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty.
5. Organizator jest uprawniony do utrwalania (rejestracji telewizyjnej) imprezy. Wizerunek osoby przebywającej na terenie amfiteatru może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniony, na co uczestnik imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren amfiteatru.

Informacje dodatkowe:
1. Miejsca dla publiczności nie są zadaszone, więc posiadacze biletów mogą być narażeni na działanie czynników atmosferycznych.
2. Podczas rejestracji telewizyjnej obowiązuje zakaz palenia papierosów na widowni amfiteatru.
3. Z uwagi na realizację telewizyjną organizator nie gwarantuje miejsc dla osób spóźniających się.
4. Dzieci do lat 6 ( pod opieką osoby dorosłej) mogą wejść na teren amfiteatru bezpłatnie, ale nie przysługuje im osobne miejsce siedzące.
5. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.