BIURO ORGANIZACYJNE
22. MAZURSKIEJ NOCY KABARETOWEJ

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Promocji
Sztuki Kabaretowej PAKA
ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków

paka@paka.pl

507 143 234

BIURO CZYNNE PN-PT W GODZINACH 9-15

Monika Molas-Wołos

Dyrektor Mazurskiej Nocy Kabaretowej

monika.molas@paka.pl

Paulina Trojecka-Wójcik

Koordynacja sprzedaży biletów

paulina.trojecka@paka.pl

Aneta Tabiszewska

Sprzedaż biletów, wsparcie organizacyjne

aneta.tabiszewska@paka.pl

Kinga Gruchacz

Sprzedaż biletów, wsparcie organizacyjne

kinga.gruchacz@paka.pl