BIURO ORGANIZACYJNE
19. MAZURSKIEJ NOCY KABARETOWEJ

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Promocji
Sztuki Kabaretowej PAKA
ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków

paka@paka.pl

507 143 234

BIURO CZYNNE PN-PT W GODZINACH 10-16

Monika Molas-Wołos

Dyrektor Mazurskiej Nocy Kabaretowej

monika.molas@paka.pl

Paulina Trojecka

Koordynacja sprzedaży biletów

paulina.trojecka@paka.pl

Agata Nowakowska

Wsparcie biletowe

agata.nowakowska@paka.pl

Karolina Korneszczuk-Podoba

Wsparcie organizacyjne

karolina.korneszczuk@paka.pl