Czerwiec 3, 2013MNKadmin_mazurska

Z przyjemnością informujemy, że znamy datę 18. Mazurskiej Nocy Kabaretowej

Odbędzie się ona 9.07.2016 

Zakup biletów będzie możliwy od kwietnia 2016

 

 

17

 ———————————————————————————

Praktyczne informacje:

Na teren Amfiteatru wejść będzie można od godziny 18:oo

mapa dojazdu do amfiteatru:

4c9a8f0804c91932ee784a1d6830e9209a9e684e!11025153

PARKINGI :
Parking przy ul. Giżyckiej (CKIT)
Kemping Cezar
Hotel Mercure przy pawilonie D

INFORMUJEMY, ŻE NA TERENIE AMFITEATRU MOŻNA SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH TOALET

INFORMUJEMY, ŻE NA TERENIE AMFITEATRU BĘDĄ ZLOKALIZOWANE PUNKTY GASTRONOMICZNE

 

Gdzie w Mrągowie można zjeść:

http://www.mragowo.pl/pl/dla-turystow/gdzie-zjesc

Gdzie w Mrągowie można spać:

http://www.mragowo.pl/pl/dla-turystow/gdzie-spac

 

plan amfiteatru:

mnk

——————————————

 

Od kilku lat korzystamy z gościnności Mrongovii podczas Mazurskiej Nocy Kabaretowej

Z przyjemnością możemy polecić Państwu wypoczynek w tym hotelu

logo-mercure-mragowo

 

 

————-

 

Regulamin 18. Mazurskiej Nocy Kabaretowej

 

  1. Zakupiony bilet nie podlega zamianie lub zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym regulaminie).
  2. Posiadacz biletu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu porządkowego amfiteatru oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych imprezy.
  3. Na terenie amfiteatru obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo:

a)      nie wyrażania zgody na wniesienie oraz używanie podczas imprezy kamery, innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video, a także transparentów, flag, instrumentów itp. mogących zakłócić rejestrowany obraz lub dźwięk.

b)      żądania, aby posiadacz biletu zakłócający przebieg imprezy lub nie przestrzegający regulaminu porządkowego obiektu (amfiteatru) opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie środki, aby to zarządzenie zostało wykonane.

c)      dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych wynikających z udziału siły wyższej, mających na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników imprezy.

d)      przerwania imprezy w sytuacjach zagrażających  bezpieczeństwu uczestników imprezy

e)      odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania.

f)       zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej informacji i rekompensaty dla posiadacza biletu.

g)      w uzasadnionych przypadkach zmiany miejsca posiadacza biletu na inne tej samej kategorii.

h)      odmowy wstępu na teren imprezy osobom będącym pod działaniem narkotyków, w stanie nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie oraz osobom wnoszącym alkohol na teren amfiteatru.

i)        odmowy wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.

j)        odmowy ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy.

k)      legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

l)        przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty.

  1. Organizator jest uprawniony do utrwalania (rejestracji telewizyjnej)  imprezy. Wizerunek osoby przebywającej na terenie amfiteatru może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniony, na co uczestnik imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren amfiteatru.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Miejsca dla publiczności nie są zadaszone, więc posiadacze biletów mogą być narażeni na działanie czynników atmosferycznych.
  2. Podczas rejestracji telewizyjnej obowiązuje zakaz palenia papierosów na widowni amfiteatru.
  3. Z uwagi na realizację telewizyjną organizator nie gwarantuje miejsc dla osób spóźniających się.
  4. Dzieci do lat 6 ( pod opieką osoby dorosłej) mogą wejść na teren amfiteatru bezpłatnie, ale nie przysługuje im osobne miejsce siedzące.
  5. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

bilety_sm